Много вълнения очакват бъдещите първокласници! Да помогнем на нашите деца да растат умни и жизнерадостни,   да придобият чувство на увереност в себе си. Да поощряваме тяхната любознателност. Когато тръгнат за първи път на училище да им пожелаем успех, да ги окуражим. Да изпълним душите им с радостно очакване от предстоящите учебни занятия.