Парламентарни избори в България 2021

Парламентарни избори в България 2021

 

Заповед 47

Заповед 48

09.02.2021 г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни комисии в Община Омуртаг за произвеждането на изборите за Народно събрание на 4.04.2021 г.

18.02.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 - ТЪРГОВИЩКИ
ОБЩИНА ОМУРТАГ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ОМУРТАГ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция ............................................

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 - ТЪРГОВИЩКИ

ОБЩИНА ОМУРТАГ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ОМУРТАГ  КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 28 - ТЪРГОВИЩКИ

ОБЩИНА ОМУРТАГ  НАСЕЛЕНО МЯСТО .................   КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 039

22.02.2021 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПИСМО

ДО ВСИЧКИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

 

ВИДЕО

02.03.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 105

относно местата за поставяне на агитационни материали

05.03.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 135


18.03.2021 г.

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състава на Подвижни Секционни избирателни комисии в Община Омуртаг

 

ЗАПОВЕД № 138

от 21.03.2021 г.

21.03.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

24.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № 151

31.03.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 152

31.03.2021 г

ЗАПОВЕД № 153

1.04.2021 г

01.04.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 243 10.06.2021 г.

11.06.2021 г.