МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

 

 

ПОКАНА

15.08.2019 г.

С П И С Ъ К

на

КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27 октомври 2019 г.

27.08.2019 г.

 

Заповед № 317 от 02.09.2019 г

Заповед № 318 от 02.09.2019 г

02.09.2019 г.

 

ПОКАНА

За провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни комисии в Община Омуртаг за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I   за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

fspkmf_25-22-00-000

 

 

ЗАПОВЕД № 348

27.09.2019 г.

 

 

ПОКАНА

За провеждане на консултации за определяне състава на Подвижни секционни избирателни комисии в Община Омуртаг за провеждането на изборите за

общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

Удостоверения

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)