23.05.2014 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ПОЛУЧИ ОФИЦИАЛНО ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГРАД ОМУРТАГ

На организираната от Областна администрация - Търговище пресконференция днес, заместник-областният управител на Търговище Румен Такоров, връчи на кмета на Община Омуртаг, Неждет Шабан подписаното Споразумение между Министерството на регионалното развитие и Община Омуртаг за отпускане и разходване на средства за решаване на водните проблеми в градаПресконференцията беше открита от заместник-областният управител Фатме Дерели, която каза, че с подписването на Споразумението започва реалната работа по подготовката и възлагането на ремонтите, с които ще се преодолеят тежките режими в град Омуртаг.

С подписаното Споразумение на Община Омуртаг се отпускат 1 млн. лева за 2014 г. Такива средства се заделят за Региони, които имат сезонен и целогодишен режим на водата и са част от Публичната инвестиционна програма на правителството по бюджета на МРР в частта й, в която за водни обекти са отделени 20 млн. лева. Средствата се предоставят за два обекта.

550 хил.лв. са за обект: „Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на град Омуртаг.

450 хил.лв. пък са за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод от Водоснабдителна система „Кипилово” – Омуртаг, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС /помпена станция/  „Кипилово” до Облекчителен резервоар V=50 куб.м.” и подобект: „Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово”.

Община Омуртаг се задължава да използва целево предоставените средства за изпълнение на дейностите по горепосочените обекти и поема пълна отговорност за качественото и срочното им  изпълнение до края на настоящата година. В случай, че отпуснатите средства не се усвоят до края на 2014 г. общината следва да ги възстанови в бюджета на Министерството на регионалното развитие.

Получавайки Споразумението кметът на Общината Омуртаг благодари на настоящето Правителство и на областна администрация за оказаното съдействие и подкрепа за решаването на проблемите с водоснабдяването на град Омуртаг.  Така също той  каза, че се надява с отпуснатите средства  да се разреши проблемът окончателно.  В случай, че с тези средства, които са за Първия етап на обекта „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино”, не приключат проблемите с водоснабдяването на града, е необходимо да се търсят други алтернативни източници на финансиране през 2015 година. Кметът изрази готовност да се заделят средства от собствените бюджетни средства на общината или да се изтеглят банкови кредити.

Според г-н Шабан наистина е правилна преценката 450 хил.лв. от финансовите средства да се отпуснат за водоснабдителна система „Кипилово”. „С тях ще се отремонтират определени участъци след, което може да има по 13-14 часа вода, а именно нормално, режимно водоподаване към града, докато окончателно се разреши проблемът с водоснабдителната система Ястребино”, допълни той.