30.12.2013 г.

ОБЩИНА ОМУРТАГ НЯМА ДА УВЕЛИЧАВА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Няма да има увеличение на такса смет за следващата година. Промени в промилите няма да има. Това стана ясно на публичното обсъждане на Проекта на План – сметката за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2014 година днес. По предложение на кмета Неждет Шабан таксата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Омуртаг остава 2,5 промила за жилищни имоти и 12,0 промила за нежилищни.

758 430 лв. са предвидените общо разходи от такса битови отпадъци за 2014 година, като 29 142 лв. от тях са за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци. Разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци е предвидено да са 186 221 лв., а за почистване на обществени места 4000 лв. 130 250 лв. са предвидените разходи за депониране в Регионалното депо. 200 000 пък са за закриване и консервация на депо за ТБО гр.Омуртаг /старото сметище/. Предвидени са 181 921 лв., които общината трябва да направи, като отчисления по Закона за управление на отпадъците. 5000 лв. пък ще бъдат похарчени за поддържане на закритите сметища по населените места в общината. Поради изтичане на експлоатационния срок на Клетка №1 на Регионалното депо гр.Омуртаг е предвидено да се заделят 21 896 лв. за проучване и проектиране на Клетка №2.

На проведеното след публичното обсъждане  Заседание на Общински съвет – Омуртаг днес, общински съветници одобриха обсъдения Проект на План – сметката за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2014 година.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
ДА Е СПОРНА, МИРНА И ЩАСТЛИВА!