Започна монтажът на съоръженията на детските площадки в обновяващият се градски парк

Дейностите предвидени по проект «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг» вървят към своя край. В началото на тази седмица беше монтирано и първото съоръжение на една от детските площадки. Предстои да се монтажът и другите предвидени съоръжения на обособяващите се две детски площадки в парка.  Очаква се в рамките на две седмици да приключат всички дейности по проекта.