В гр.Омуртаг ще се проведе информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза с измерване на костна плътност

На 27 август 2014 г. /сряда/ в здравния кабинет на Първо НУ „Христо Смирненски” гр.Омуртаг от 10 до 13 часа ще се проведе информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза с измерване на костна плътност. Цената на прегледа е 10 лв, като телефонът за предварително записване е 0884 930 854.

Инициативата е на Асоциация “Жени без остеопороза” – неправителствена пациентска организация съвместно с регионалните клонове „Информирани, здрави, работоспособни – ИЗРА“. Провежданите профилактични скринингови кампании за определяне на личния риск от остеопороза са в рамките на проекта “Познавате ли риска си от остеопороза?”. Кампаниите включват измерване на костната плътност на остеометър скринингов тип и насочване на новооткритите случаи с намалена костна плътност за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети по остеопороза, както и предоставяне на информационни материали.