С Докладната записка на кмета на Община Омуртаг и останалите документи можете да се запознаете оттук.