24.10.2014 г.

Работна среща в кабинета на кмета на Община Омуртаг

 

Днес в кабинета на градоначалника на Омуртаг се проведе работна среща с представители на фирмите  изпълнители на ремонтните дейности в общината по проектите от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.  Срещата беше инициирана от кмета Неждет Шабан във връзка с настъпването на зимния сезон, който може да затрудни и забави  своевременното завършване на реализиращите се по правителствената програма проекти.

На срещата присъстваха управители и представители на фирмите Лисец” ЕООД, ДЗЗД”Зелени площи - Омуртаг” и „Пътстрой – Варна” ЕООД. Присъстваха още заместник кметът на Община Омуртаг инж.Мехмед Мехмедов, главният инженер Милчо Михайлов и директорът на Дирекция „Проекти, инвестиции, строителство и обществени поръчки” Нуршен Юмерова.

На проведената дискусия бяха обсъдени евентуалните затруднения, които биха възникнали пред строителите в резултат на застудяването и съответно конкретните мерки, които е необходимо да се предприемат за предотвратяването им.

Кметът отново подкани изпълнителите на обектите да се мобилизират и да ускорят темповете си на работа, като обеща пълно съдействие от страна на Общината. Главният инженер Михайлов пък предложи на фирмите да увеличат броя на работещите по обектите си за да приключат ремонтните дейности в определените срокове. От своя страна строителите обещаха да направят всичко възможно за да завършат обектите навреме.