Под мотото „Пролетна какафония” тази година на 21 март беше отбелязано настъпването на първа пролет в града.  Тържеството организирано по повод посрещането на един от най-красивите сезони се проведе на площад „Летец-космонавт Александър Александров”. Превърналият се вече в традиция пролетен празник се организира за трета поредна година от преподавателите на Първо начално училище „Христо Смирненски” гр.Омуртаг. Тази година програмата включваше подвижни игри от състезателен характер, а участниците в тях бяха избрани на лотариен принцип. Атракция на тържеството бяха двата клоуна, които допълнително разведриха и без това еуфоричното настроение на участниците и зрителите. Празникът приключи с почерпка за учениците осигурена от училището и детска дискотека.

 

Пролетното тържество беше предшествано от ученически лекоатлетически крос организиран от общинска администрация гр.Омуртаг. Той също се провежда ежегодно и е заложенен в спортния календар на общината. В него участваха ученици от 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас.  В проведеното състезание сили премериха около 160 участници от петте училища в гр.Омуртаг. Те се надпреварваха по трасе от 300 метра. Победителите получиха предметни награди осигурени от общината.

КЛАСИРАНЕ „УЧЕНИЧЕСКИ КРОС” 2014

 

ПЪРВИ-ВТОРИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Синем Орханова Ахмедова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 2. Гюлнур Хасанова Акифова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Дилара Нихатова Якубова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Ахмед Ибрямов Ахмедов - II НУ „В.Левски” гр.Омуртаг
 2. Ибрям Бехчедов Ахмедов - II НУ „В.Левски” гр.Омуртаг
 3. Ангел Борисов Ангелов - II НУ „В.Левски” гр.Омуртаг

 

ТРЕТИ-ЧЕТВЪРТИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Невзат Ферат Хасанова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 2. Айгюл Йозджанова Вейселова - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Гита Златева Маркова - II НУ „В.Левски” гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Берат Бейзад Мустафа - II НУ „В.Левски” гр.Омуртаг
 2. Денис Али Муталиб - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг
 3. Едиз Айше Ереджеб - I НУ „Хр. Смирненски” гр.Омуртаг

 

ПЕТИ – ШЕСТИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Еда ЕрхановаЕминова – Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг
 2. Айше Кемалова Тахирова - Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг
 3. Есра Адемова Кадирова - Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг

 

МОМЧЕТА

 1. Николай Кирилов Христов - Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг
 2. Джемил Гюлтенов Сеидов - Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг
 3. Билнур Руждиев Билялов - Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг

 

СЕДМИ – ОСМИ КЛАС

 

МОМЧЕТА

 

 1. Мухамед Хасанов Месудов - Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг
 2. Руфет Еджевитов Сюлейманов – Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг
 3. Юлкер Ахмедов Ереджебов  – Прогимназия „Акад.Д.Йорданов”гр.Омуртаг

 

ДЕВЕТИ – ДЕСЕТИ КЛАС

МОМИЧЕТА

 1. Айсун Мирославова Миланова – Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг
 2. Недялка Цецова Недкова – ПГТЛП гр.Омуртаг
 3. Гюлджан Илмиева Идрисова - Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг

МОМЧЕТА

 1. Айкут Фахриев Ахмедов – Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг
 2. Альоша Боянов Альошев – ПГТЛП гр.Омуртаг
 3. Мехмед Ерханов Мехмедов – Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг

 

ЕДИНАДЕСЕТИ –ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

 

МОМИЧЕТА

 1. Гьокчен Хълмиева Сеидова - Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг

 

 1. Мария Златкова Тодорова - ПГТЛП гр.Омуртаг

 

 1. Емине Мустафова Мустафова - Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг

 

МОМЧЕТА

 1. Беркан Руфиев Мустафов – Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг
 2. Исмет Еролов Исметов – ПГТЛП гр.Омуртаг
 3. Мерсин Метинов Билялов – Гимназия „С.Велчев” гр.Омуртаг