Представиха новият шеф на болницата в Омуртаг

 

Кметът Неждет Шабан и председателят на Общински съвет-Омуртаг д-р Метин Исмаил официално представиха днес пред колектива на многопрофилната болница в града новият изпълнителен директор д-р Стилиян Любенов Григоров. Директорът на лечебното заведение е назначен след проведен конкурс  по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.

Представяйки д-р Григоров кметът на общината му пожела ползотворна и успешна работа при управлението на общинската болница.

На 20.10.2014 г. д-р Григоров е подписал Договор за управление на лечебното заведение, в който се определят правата и задълженията му, като същият е влязъл  в сила на 03.11.2014 г., след вписването му в Търговския регистър към агенцията по вписванията.

Стилиян Григоров е роден през 1962 година.Завършил е медицина във ВМИ Варна през 1988 г. През 1993 г. е специализирал „Акушерство и гинекология”. Освен това притежава и степен „Магистър” по специалност „Здравен мениджмънт” придобита през 2003 година.

Болницата в Омуртаг освен пациенти от общината обслужва и такива от съседни общини, като Антоново, Котел и Върбица. Преди няколко месеца лечебното заведение беше реконструирано, като в същото време беше закупена и нова съвременна медицинска апаратура по проект на Община Омуртаг за над 4 млн.лева.