Уважаеми жители на Община Омуртаг,

Приемете моите поздравления по повод свещения празник на мюсюлманите Курбан Байрам!

Днешният ден е прекрасен повод да си припомним, че пътят ни към по-доброто бъдеще е общ и е невъзможен без взаимното разбиране, милосърдие и вяра. Нека в тези свещени дни успеем да съхраним човещината и умението да прощаваме грешките. Нека са много добрите ви дела, усмивките на децата ви и щастието по домовете ви. На всички мюсюлмани пожелавам в мир и разбирателство да посрещнат празника на добротата.

 

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

 

 

Неждет Шабан

Кмет на Община Омуртаг