ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ПО СЛУЧАЙ 8 АПРИЛ


По случай Международния ден на ромите на 8 април, жителите на община Омуртаг с ромско самосъзнание бяха поздравени от името на г-н кмета Неждет Шабан, от старши експерта по етнически и религиозни дейности Хасан Якуб, в рамките на половинчасово тематично предаване на радио Омуртаг по случай празника. В предаването водено от Мариана Тошева, г-н Якуб направи широк преглед по темата.

В отговор на въпросите на водещата, експерта от общината засегна нашироко следните подтеми:

-възникване на идеята за празника, защо е предложена и подкрепена тази дата, химн и знаме на ромската общност;

- исторически акценти – свидетелства за ромското население;

-географско разпределение на ромите;

-специфична социална организация;

-подялба на ромите по различни признаци;

-обичаи и традиции на ромите;

-ромска култура: духовна и материална;

-личности-известни представители на ромската общност в България.

Между посочените подтеми и почти през цялото предаване звучаха ромска музика и песни.

Предаването приключи с думите на експерта:

От името на г-н кмета Неждет Шабан и цялата общинска администрация бих желал да кажа:

Честит празник на всички хора от община Омуртаг носещи ромско самосъзнание и принадлежащи към голямата ромска общност по света!