09.12.2014 г.

Откритият паркинг в гр.Омуртаг ще бъде безплатен през зимния сезон


 

С решение на Общински съвет – гр.Омуртаг откритият паркинг в гр.Омуртаг ще бъде безплатен през периода от 01.12.2014 г. до 01.03.2015 г. На проведеното днес от 14 часа петдесет и девето редовно заседание общинските съветници гласуваха единодушно „За” предложението направено от кмета на общината Неждет Шабан  относно спиране изпълнението на Решение от 2012 г., с което откритият паркинг в гр.Омуртаг е бил предоставен за срок от 5 години за безвъзмездно ползване на „Общински пазари и тържища” ЕООД. Предложението на кмета е във връзка със строително-монтажните работи, които текат по центъра на гр.Омуртаг и затрудненията, с които се сблъскват водачите на автомобили при намирането на безплатни места за паркиране в тази част на града. С оглед на това Общински съвет – гр.Омуртаг временно отмени учреденото право за ползване предоставено на общинското дружество върху паркинга. Така до 01 март 2015 година паркингът ще бъде безплатен, а разходите по организацията на поддържането и експлоатацията му се поемат от общината.