15.07.2014 г.

Осем са одобрените проекти разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски градини за община Омуртаг от Националната кампания „Чиста околна среда 2014 г.” и обявения от МОСВ /Министерство на околната среда и водите/ и  ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”

Две са кметствата от община Омуртаг с одобрени проекти от Националната кампания „Чиста околна среда 2014 г.” и обявения от МОСВ и  конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. 7088, 73 лева са одобрените финансови средства за Проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт на деца и възрастни в селски парк в с.Врани кон”. В изпълнението на проекта се предвижда почистване на площите на съществуващия Селски парк, засаждане на декоративни храсти, монтиране на беседка и полагане на тротоарна настилка,  поставяне на кошчета за отпадъци и възстановяването на 75 м.л. ограда.

Село Врани кон е едно от най-големите и същевременно едно от най-отдалечените от общинския център населени места в община Омуртаг. Жителите му наброяват около 1150 души. В селото живеят представители на три етнически групи, българи, турци и роми.

За проекта „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт на деца и възрастни в селски парк в с.Панайот Хитово” са одобрени 9958,06 лева. На предвидената подходяща зелена площ в селото по проекта ще се изгради детска площадка с детски съоръжения. Сред заложените по проекта дейности са озеленяване, поставяне на кошчета за събиране на отпадъци, монтиране на беседка, полагане на тротоарна настилка и др. Жителите на село Панайот Хитово наброяват около 450 души.

С одобрени проекти от Националната кампания „Чиста околна среда 2014 г.” и обявения от МОСВ и  ПУДООС  конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам” са и три Целодневни детски градини и три училища от община Омуртаг. Това са ЦДГ № 2 „Стойне Калайджийски” гр.Омуртаг, ЦДГ „Първи юни”с.Врани кон и ЦДГ „Щастливо детство” с.Обител. Сред училищата с одобрени проекти са Второ начално училище „Васил Левски” гр.Омуртаг, ОУ „Георги Бенковски” с.Беломорци и ОУ „Христо Ботев” с.Зелена Морава. Общо около 30 000, 00 лева са финансовите средства одобрени за шестте изброени горе образователни институции.