09.10.2014 г.

Главният инженер на община Омуртаг провери изпълнението на дейностите по реализирането на проекта „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”

 

Напредва изпълнението на проекта за основния ремонт на общинския път Веренци-Българаново-Могилец. Близо 17 километровата пътна отсечка, която в момента се рехабилитира е по одобрен от Европейския съюз проект на община Омуртаг. Отпуснатите финансови средства са в размер на  6 721 824,00 лв. и са по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Рехабилитацията на пътя, която стартира преди около един месец ще се извърши на два основни етапа, които включват пътни работи, ремонт на настилката и пътни платна, земни и асфалтови работи.

Главният инженер на Община Омуртаг Милчо Михайлов вчера инспектира

ремонтиращият се обект. Той се увери, че към настоящият момент се изпълняват дейностите, които включва първият етап от рехабилитацията на пътя, като профилиране на пътни банкети и изкърпване на места от разрушените участъци от пътната основа.

Срокът за изпълнението на проекта е средата на месец юли 2015 г. Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи е Дружеството по Закона за задълженията и договорите „Омуртаг – СПС-2013“, гр. Търговище.

След окончателното изпълнение на проекта се очаква да бъдат удовлетворени нуждите на близо 1500 лица – жители на селата Веренци, Веселец, Петрино, Българаново и Могилец.