Монтирани са съоръженията на детската площадка, която се изгражда в междублоковото пространство на ул.„Генералска” 20 и 22

Напредват строително-монтажните дейности по изграждането на двете детски площадки в град Омуртаг.  През изминалата седмица бяха доставени и монтирани част от съоръженията на площадката, която се обособява в междублоковото пространство на ул.„Генералска” 20 и 22. Кметът на Общината Неждет Шабан и главният инженер Милчо Михайлов бяха на обекта докато течеше монтажът им. От фирмата строител  „Пътстрой – Варна” ЕООД съобщиха, че през настоящата седмица предстои да бъде положена ударопоглъщата каучукова цветна настилка и да бъдат засадени предвидените насажденията за допълнителното озеленяване на пространството около площадката.

Дейностите по изграждането на втората площадка на ул.”Църковна” № 3 (до паметника на Иван Орманов) са на по-начален етап. Към момента се полага армирана бетонова настилка върху готовата вече основа на площадката.

Двете площадки се изграждат на стойност около 110 хил.лв. Финансовите средства са осигурени от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.