12.09.2014 г.

Градоначалникът Неждет Шабан подписа още два договора за облагородяването на град Омуртаг

Вчера беше подписан договорът за строително-монтажни работи на третия етап от разширяването на административния център в гр.Омуртаг на стойност 474 000,36 лева. Финансирането на обекта е от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (до 370 000лв.) и Собствени средства на Община Омуртаг размер на 104 000, 36 хил.лв.

Според подписания документ фирмата изпълните „Лисец” ЕООД гр.Омуртаг е длъжен да завърши дейностите по договора в срок 120 календарни дни.

Третият етап от разширяването на административния център обхваща благоустрояване на част от ул.”Цар Освободител” пространството между кръстовището пред Районен съд до Паметника на ветераните. Предвижда се премахване на съществуващата асфалтова и тротоарна настилка и полагане на каменни павета по пътното платно и бетонови плочи по тротоара и други дейности, с които ще се естетизира централната градска част, да се забави скоростта на движение на МПС, обособяване на места за почивка, осигуряване на допълнителна сянка и свежест.

 

С днешна дата беше подписан договор с ДЗЗД”Зелени площи-Омуртаг”, с който за сумата от 110 448,58 хил.лв. ще се извършат дейности по облагородяването на двора на бившия Санаториум в град Омуртаг.

Финансовите средства за проект „Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточната част на УПИ І, кв.124 гр.Омуртаг” са от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” до 105 000 лв. и Община Омуртаг, която влага собствени средства в размер на 5 448,58 лв. Според подписания договор строителят е необходимо да  завърши дейностите по него в срок 90 календарни дни.