14.07.2014 г.

Две Целодневни детски градини от община Омуртаг с одобрени проекти от МОН на обща стойност около петдесет хиляди лева

ЦДГ „Първи юни” с.Врани кон и ЦДГ „Щастливо детство” са сред класираните одобрени образователни институции по Националната програма на МОН „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда” – оборудване и обзавеждане.

27 310,00 лева са одобрените финансови средства за ЦДГ „Първи юни” с.Врани кон, която е средищна детска градина с пет филиала. Филиали към нея са детските градини в селата Могилец, Звездица, Зелена Морава, Пъдарино и Веренци.

22 420,00 лева пък са одобрени за ЦДГ „Щастливо детство” с.Обител, която също е средищна с филиални групи в селата Плъстина и Церовище.

 

Одобрените финансови средства ще бъдат изразходвани за вътрешно обзавеждане и подмяна на подовите настилки, както в средищните, така и във филиалните детски градини. Предвижда се да се закупят според нуждите на всеки филиал преподавателски бюра, детски гардероби, легла, масички, секции. За средищните групи освен изброените артикули ще има и по един принтер и по една интерактивна дъска с мултимедиен проектор.

 

На територията на община Омуртаг работят общо шест детски градини и една детска ясла. В тях се обучават и възпитават над 650 деца.