22.04.2015 г.

В Община Омуртаг организират „Ден на религиозната толерантност”

 

Инициативата ще се проведе на 28.04.2015 година (вторник), под мотото ”Познаваме ли нашите храмове? Да ги опознаем днес!“ Официалното откриване ще бъде от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Омуртаг. Програмата за деня включва тематична презентация с фокуси върху толерантните човешки взаимоотношения и местните храмове. В рамките на мероприятието са предвидени посещения на религиозните храмове в града, а именно на църковния храм „Св.вмчк Димитър”, джамиите „Синджирли джамия” и „Фъндък джамия”. Експертът по етнически и религиозни дейности в Община Омуртаг Хасан Якуб, който е организатор на събитието очаква с инициативата си да допринесе за взаимното уважение и толерантно поведение между жителите на общината, които са от различни вероизповедания.