19.05.2015 г.

 

Кръстовището, обект на строително-ремонтни дейности е триклонно Т – образно, като главното направление е от ул. „Търновска” с продължение по ул. „Генерал Тотлебен”. Към кръстовището се включват и още две улици, ул. „Здравец” и продължението на ул. „Търновска”. Ремонтните дейности започнаха в началото на месец май. Към момента по главното направление ул. „Търновска” с продължение ул. „Гененерал Тотлебен” вече са изградени два броя острови, които са изпълнени с бордюри. В центъра на кръстовището са разположени още три броя острови – един капковиден и два триъгълни. Ремонтът предвижда фрезоване на цялата площ на кръстовището и полагане на един пласт плътен асфалтобетон – едновременно за изравнителен и износващ пласт със средна дебелина 5 см.

Строителните дейности се очаква да приключат към средата на юни месец. Финансовите средства за изпълнението на обекта са около 92 хиляди лева и са от собствени бюджетни средства на Община Омуртаг. Фирмата изпълнител е „Лисец” ООД гр.Омуртаг. На кръстовището е направена временна организация на движението с указателни табели.