Основен ремонт за сумата от около 62 хил.лева се извършва на улица „Васил Левски“ в село Церовище. Част от улицата е била преасфалтирана преди около 5 години. Общата дължина на участъците, които се асфалтират в момента от фирма „Радита“ ООД град Търговище е около 300 м.

Преди ремонта - ул.Васил Левски, с.Церовище

ул.Васил Левски, с.Церовище - по време на основния ремонт

Със собствени финансови средства на общината в размер на 15 хил.лева се рехабилитира и ул.“6-ти май“ в село Висок.

Кметът Неждет Шабан на инспекция в с.Висок, ул.6-ти май

От началото на следващата седмица ще бъдат възобновени и дейностите по рехабилитацията на 5,1 км. участък от общинския път Птичево - Горско село. Възстановяването на пътя, което започна към края на изминалата 2014 година се извършва със средства над 430 хил.лева. Ремонтните работи, включват почистване и оформяне на пътния окоп по цялата дължина, изграждане на нови тръбни водостоци, изкърпване на участъците за ремонт и полагане на нов износващ пласт от асфалтобетон. Знаците са в добро състояние и не се предвиждат нови такива.