С документацията по проектобюджета на Община Омуртаг за 2015 г. можете да се запознаете оттук.