Кметът на общината Неждет Шабан в сряда, на 26 август 2015 г., официално ще открие благоустроената и естетизирана централна част на град Омуртаг. През изминалата 2014 година бе започнало изпълнението на проектите втори и трети етап от разширението на административния център на града. С двата проекта на обща финансова стойност близо 1 млн.лв., бяха обновени пространството пред сградата на Общинска администрация – град Омуртаг и ул.”Цар Освободител“. Финансирането им бе от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, както и от Собствени средства на общината.

Преди изпълнението на втори етап

По проект „Раширяване на административен център гр.Омуртаг II-ри етап”, зоната пред сградата на общинска администрация се оформи, като пешеходна зона и бяха обвързани двата изградени площада „Независимост” и „Летец-космонавт Александър Александров”. На входа на общината, бяха изградени два големи фонтана с огледална конфигурация. Обособиха се множество кътове за отдих с цветарници, пейки и осветителни тела, както пред общината така и между пл.“Независимост“, сградата на бившия ГУМ и пред ресторант „Орбита” до ул. „Христо Ботев“.

ул. Цар Освободител, сега

С третия етап от разширяването на административния център, бе благоустроена част от ул.”Цар Освободител”, а именно зоната между кръстовището пред Районен съд до Войнишкия паметник. Съществуващата асфалтова и тротоарна настилка бе, подменена с каменни павета по пътното платно и бетонови плочи по тротоара. Подменени бяха и водопроводните тръби. Изградиха се зелени площи пред сградата, с цветарници и пейки, обособени като кътове за отдих пред търговските обекти. За допълнителна сянка и свежест, бяха засадени нови дървета по протежение на тротоара на ул.“Цар Освободител“.

Фирмата изпълнител на двата обекта, бе „Лисец” ЕООД, град Омуртаг.

В момента благоустрояването на центъра на града продължава с изпълнението на  обект „Разширение на административен център на град Омуртаг IV–ти етап“. Финансирането му е в размер на 276 897,84, и  е осигурено от целеви финансови средства от Републиканския бюджет. Очаква се строителството на въпросния обект да продължи до есента.