30.01.2015 г.

ОБЩИНА ОМУРТАГ НАЗНАЧИ 51 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

 

51 човека в Община Омуртаг са назначени, като лични асистенти по проект "Подкрепа за достоен живот". Сключените договори са въз основа на подписано Споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Омуртаг. За периода от 29 януари до 31 март личните асистенти ще предоставят социални услуги на  .лица с тежка степен на увреждане. Девет от потребителите на услугата са от гр.Омуртаг, а останалите четиридесет и двама са хора от селата. Назначени са отново личните асистенти, обслужвали лицата с трайни увреждания до 31.12.2014 година.