Кметът Неждет Шабан откри обновения клуб на пенсионера в град Омуртаг

 

Специално събитие днес по обяд събра членовете на клуба на пенсионера в град Омуртаг. Поводът бе откриването на обновената му сграда. До радостното събитие се стигна, след като със средства от общинския бюджет клубът бе обновен. В ремонта на зданието са вложени близо 35 хиляди лева. Изцяло е подменена дограмата, боядисани са стените, положена е нова подова настилка, извършени са и други ремонтни дейности. Подобренията приключиха окончателно през изминалия месец, когато за комфорта и уюта на посетителите на клуба бяха доставени и нови мебели.

По стара народна традиция домакините посрещнаха кмета Неждет Шабан с хляб и сол. Откривайки клуба градоначалникът каза, че моментът е от особено значение, защото събитието е станало повод за реализирането на отдавна замислена среща с членовете му. Господин Шабан, сподели, че реализираният ремонт е  част от  грижите, които общинското ръководство полага за възрастните хора, като те няма да спрат до тук и проблемите им ще бъдат разрешавани според възможностите на общината. Кметът припомни, че през 2009 г. с европейски средства в Омуртаг бе изграден дневен център за стари хора, който функционира и към момента, а през 2013/2014 г. по проект бе създадена услугата „Помощ в дома”, чиито ползватели също са възрастни хора.

По време на срещата бяха коментирани проблемите на града според пенсионерите - благоустрояването и водоснабдяването на град Омуртаг, културният живот в общината и др. Кмета обеща съдействие при осъществяването на някои от техните идеи. Присъстващите получиха подробна информация от градоначалника за реализираните до момента европейски проекти, така също и за онези които предстои да бъдат завършени през 2015 г.

На финала на срещата председателката на клуба Павлинка Георгиева изказа благодарност на  кмета и общинското ръководство за обновяването на техния втори дом, където ремонт не е бил правен от години. Пожелавайки им  бъдещи успехи г-жа Георгиева подари по една картина на  кмета и заместник кмета Радка Рашева.

След официалната част празникът продължи с веселба и почерпка.