По повод Световния ден на здравето 7-ми април, кметът на Община Омуртаг Неждет Шабан изпрати поздравителен адрес до Изпълнителния директор и колектива на Многопрофилната болница за активно лечение в град Омуртаг. В поздравителното си  обръщение към лекарите и медицинските специалисти градоначалникът им пожелава крепко здраве и много успехи, като същото време изразява своя респект и уважение към високоотговорната им и хуманна професия, която е не само трудна, но и изпълнена с много предизвикателства.

Поздравителният адрес бе връчен на Изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Стилиян Григоров лично от Секретаря на Общинска администрация гр.Омуртаг Рембие Ереджебова