Публично обсъждане на проект за бюджет 2017 на Община Омуртаг

Публично обсъждане на проект за бюджет 2017 на Община Омуртаг

 

Пректо - бюджет 2017 Приложения №1 и 2