РЕШЕНИЕ-СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

РЕШЕНИЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Протокол № 42 от заседание на общински съвет - гр.Омуртаг проведено на 27.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 331