Програма за управлението на отпадъците на територията на Община Омуртаг 2016-2020г.

Програма за управлението на отпадъците на територията на Община Омуртаг 2016-2020г.