Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг.

Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг.