ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ИЗБРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “МБАЛ–ОМУРТАГ“ЕАД,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ИЗБРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “МБАЛ–ОМУРТАГ“ЕАД,

гр. ОМУРТАГ

На проведеното на 30 октомври 2017 г. тридесет и трето извънредно заседание  Общински съвет – гр.Омуртаг, по предложение на Кмета на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, във връзка с изложена Молба /оставка/ на временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор  на дружеството Д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева – от 23.10.2017 година. Причина за подадената оставка е Решение на Върховен Касационен Съд, с което съдът постановява възстановяването на Д-р Йошенка Ненчва на заеманата от нея длъжност Директор на РЗОК-Търговище.

В своята молба /оставка/ Д-р Йошенка Ненчева благодари за гласуваното доверие от Общински съвет – Омуртаг и за оказаната подкрепа и съдействие и решаване на проблемите на Болницата.

Общински съвет - Омуртаг избра за временно изпълняващ длъжността „Изпълнителен Директор” на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД, гр. Омуртаг –

Д-р Христо Любомиров Желев, който е с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина със специалност Нервни болести.

Предложението бе прието единодушно от всички присъстващи общински съветници.

Пожелаха на новоизбрания Изпълнителен Директор Д-р Христо Любомиров Желев успех, съвместна работа и взаимна подкрепа.