Изменение и допълнение на НАРЕДБА №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Изменение и допълнение на НАРЕДБА №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

21.03.2018 г