Заявка за участие ХХІІ-ия Регионален фолклорен събор ,, И СИ НОСИМ ПЕСЕНТА

 

СТАТУТ и Заявка за участие в ХХІІ-ия Регионален фолклорен събор ,, И СИ НОСИМ ПЕСЕНТА" - 2018

Заявка за участие

Статут