Да изчистим България заедно – 2017 г

Да изчистим България заедно – 2017 г

 

За поредна година община Омуртаг се включи в кампанията „Да изчистим България заедно” и призова всички живеещи в общината от 08.00 часа да се включат в инициативата, за да стане общината още по-чиста, по-уютна и по-зелена. Инициативата бе обявена по Местния радио възел. Бяха осигурени достатъчно количества безплатни чували и ръкавици. Същите се раздаваха на обособен пункт пред сградата на Общинска Администрация – Омуртаг.

В община Омуртаг бе създадена организация за своевременно извозване на отпадъците и безпроблемното им депониране в съществуващото регионално депо.

В деня на голямото почистване се включиха всички служители на Общинска администрация и доброволци. Сформирани бяха специални работни групи, които проведоха инициативата в нашата община. Дейността на работните групи се ръководи от кмета на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов.

Градът беше разделен на 3 района, за които общината подготви информация за замърсените зони.

Доброволците съвместно със служителите на общинска администрация почистиха: Стадиона, Авиационния парк на Омуртаг, централната част на града, ул. „Цар Освободител“, района на автогарата, общинския паркинг, района на полицията, Лятното кино, ул. “Иван Вазов“,ул. „Търновска“, градския парк, района на общинската болница.Всички кметства на община Омуртаг също се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“, почиствайки своите населени места.

След Деня на голямото почистване, който тази година е на 16 септември, Община Омуртаг ще продължи ангажимента си за опазване на околната среда, като създаде условия за намаляване на замърсяването и въвеждане на принципите за нулеви отпадъци.

Кметът на община Омуртаг благодари на всички доброволци за участието им в тази национална кампания и апелира община Омуртаг да бъде чиста в дългосрочен план.

Вижте снимки тук

Разгледайте фотоалбумите на Община Омуртаг тук