24 Май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

„Върви, народе възродени, към светли бъднини върви

С книжовността таз сила нова, ти чест и слава поднови !”

 

И тази година химна на светите братя Кирил и Методий прозвуча на площад „Независимост” в гр. Омуртаг, като неизменна част от празника на буквите, на българската просвета и култура. С шествие на образователните и културни институции – училища,  детски градини и читалища от  община Омуртаг започна празника и продължи с концерт изнесен от техни възпитаници. Гост на празника бе народният представител от нашият град Имрен  Мехмедова.

В приветственото си  слово към присъстващите ученици, учители и обществеността на града, кмета на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов се обърна с думите :

Уважаеми културни и просветни дейци,

Уважаеми съграждани,

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Днес отдаваме почит към делото на Светите братя Кирил и Методий и техния завет.

24 май е повод да изкажа благодарността си към днешните  дейци на българската просвета и култура. Благодаря на учителите, на читалищните дейци и на всички, заети в сферата на образованието и културата, за всеотдайността и професионализма, с който изпълняват благородната си мисия.

На днешния светъл празник Ви пожелавам, здраве и стремеж към нови духовни  хоризонти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

 

С грамоти и награди по случай празника кмета на общината отличи изявени ученици в областта на образованието – от Профилирана гимназия „Симеон Велчев” -  Джихан  Исмаилов Жевжедов, Бедрие Бедриева Мехмедова, Феркан Касим Шериф, Танер Юналов Османов,  Расим Ерол Бекир, а за дългогодишно участие в Ансамбъл ” ЛИСЕЦ”  при НЧ”Отец Паисий” Батин Илханов Сюлейманов, Мехмед Мехмедов Мехмедов, Стефан Иванов Иванов, Павлин Николаев Николов.

 

Грамоти за постигнати успехи в областта на образованието получиха още учениците от ОУ „Акад.Даки Йорданов” гр. Омуртаг–Берна Рафетова Исмаилова, Ана Илиева Тинева, Селин Билгинова Джелилова, Толга Шакиров Джемалов, Есин Еджевит Мехмедали.

От ОУ „Д-р Петър Берон” с. Плъстина – Фатме Хюсеинова Мехмедова, Емине Ереджебова Мехмедова, Билял Мехмедов Еюпов, Айгюл Адемова Абилова, Хатидже Айредин Мехмед.

От ОУ „Христо Смирненски” с. Обител – Берна Мустафова Мехмедова, Али Шерифов Алишов, Айджен Невзатова Сафетова.

От ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Врани кон – Мерт Мустафов Камберов, Серай Севгинова Исмаилова, Ясемин Ерденч Яфез.

 

Грамоти за постигнати спортни успехи получиха отборите по

Шахмат на  ОУ „Д-р Петър Берон” с. Плъстина и волейболните отбори момчета и момичета V-VІІ клас на ОУ „Акад.Даки Йорданов” .

За постигнати високи резултати в художествената самодейност бяха отличени Детски танцов ансамбъл „Зеленика” при НЧ”Отец Паисий” гр. Омуртаг .

 

Вижте снимки тук : ГАЛЕРИЯ