„Да изчистим България заедно” – 2018 г

„Да изчистим България заедно” – 2018 г

Община Омуртаг се включи в най-мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно” , която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда. Организаторите   призоваха всички живеещи в общината от 09.00 часа да участват в инициативата. Инициативата бе обявена  по Местния радио възел. В обособени пунктове  се раздаваха  чували и ръкавици.

Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията се превръщат от  доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да направим България чиста. Дългосрочната цел  е да промени съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят, както и начина, по който се отнасят към  своите и чужди отпадъци. Община Омуртаг оказа съдействие на всички граждани, организации и фирми, които желаят да почистят своите любими места за отдих, замърсени пространства около домове и офиси, зелени площи, спортни и детски площадки.

В деня на голямото почистване се включиха всички служители на Общинска администрация и граждани. Организацията на цялата кампания се ръководи от кмета на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов. Като посланик на кампанията „Да изчистим България заедно” в Община Омуртаг се включи  и народния представител от регион Търговище - Имрен Мехмедова.

Доброволците съвместно със служителите на общинска администрация почистиха: Стадиона, Авиационния парк на Омуртаг, централната част на града, ул. „Цар Освободител“, района на автогарата, общинския паркинг, района на полицията, Лятното кино, ул. “Иван Вазов“,ул. „Търновска“, градския парк, района на общинската болница. Екип от Общинска администрация и доброволци почистиха замърсен район,разклон за село Веренци,  край главен път Омуртаг – Котел. Всички кметства на територията на  общината също се включиха  в организацията, почиствайки своите населени места.

В община Омуртаг бе създадена организация за своевременно извозване на отпадъците и безпроблемното им депониране в съществуващото регионално депо.

„Всички ние сме стопани на града – нека се грижим за опазване на чистотата му всеки ден”, заяви инж. Ешреф Ешрефов - Кмет на община Омуртаг и благодари на всички доброволци за участието им в тази национална кампания.

ГАЛЕРИЯ

15.09.2018 г