Първи учебен ден в Община Омуртаг !

Първи Учебен Ден в Община Омуртаг !