Информация

 

На 10.10.2013 година в 16,00 часа се проведе заседание на Кризисния щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при трайни засушавания на територията на Община Омуртаг.

Кризисния щаб на Община Омуртаг обяви бедствено положение  от 10.10.2013 година до нормализиране на ситуацията, след отстраняване на авариите по водопровода от водоизточника в край село Кипилово до град Омуртаг.

На заседанието бе решено още щаба да поиска среща с Обласния управител на област Търговище Емел Расимова и ръководството на «ВиК» гр. Търговище. Изготвен бе план за осигуряване на вода за населението, чрез 5 водоноски, които са позиционирани на:

  1. ул. Витоша в кв. «Запад»
  2. ул. «Родопи» , «Изгорелия склад»
  3. пред Читалище «Отец Паисий»
  4. Автогара
  5. площадката на ул. «Иван Вазов»

 

Подсигурени са още:

8 тонна цистерна, която зарежда с вода болницата, детска ясла, детските градини, училища и други обществени институции.

12 тонна цистерна ще зарежда периодично позиционираните 5 малки водоноски.

Една 25 тонна цистерна зарежда водоема на град Омуртаг.