Омуртагски вести бр.9 ноември 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Омуртагски вести бр.8 ноември 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Омуртагски вести бр.7 септември 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Търговишки новини бр.70 септември, 2010г. - частен областен вестник

Омуртагски вести бр.6 август 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Омуртагски вести бр.5 юли 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Омуртагски вести бр.4 юни 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Омуртагски вести бр.3 май 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Търговишки новини бр.31 април, 2010г. - частен областен вестник

Омуртагски вести бр.2 април, 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Омуртагски вести бр.1 март, 2010г. - месечно приложение за община Омуртаг

Отчет за дейността на общинска администрация Омуртаг за 2009 година