В новото разширение на административния център на град Омуртаг /малкия площад с паметника на космонавта/, на 21 март 2013 г. в четвъртък от 11.00 часа  ще се проведе тържество по случай Първа пролет. Събитието се организира от І НУ „Хр. Смирненски” гр. Омуртаг със съдействието на Община Омуртаг. Тържеството ще се проведе в новото разширение на административния център на град Омуртаг /малкия площад с паметника на космонавта/. По време на тържеството ще се проведе и конкурс за най-добра рисунка на асфалт. Деца и ученици ще рисуват на асфалт пред сградата на общинска администрация.