25.11.2013 г.

Община Омуртаг е готова да посрещне зимата. Предприети са всички необходими мерки за справяне със зимните предизвикателства. Две са фирмите, които ще се грижат за зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2013/2014 г. След проведените обществени поръчки са сключени договори с фирмите «ЛИСЕЦ» ЕООД, гр. Омуртаг и «ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т» ЕАД, гр. Търговище. Първата е отговорна за „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в град Омуртаг” а втората за „Зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.

В базите на фирмите, вече има набавени достатъчно количества материали за опесъчаването на пътищата. Извършени са и дейностите по подготовката за експлоатация на специализираната техника за почистването. Общо 24 броя тежки машини ще почистват пътищата на територията на община Омуртаг.

Осъществена е координацията и организацията между общината и всички структури, които са отговорни за осигуряването на нормални условия през зимния сезон. Има график за оперативни дежурства на общински служители, според който да реагират при усложнена зимна обстановка. Направена е съответната подготовка за извозване на нуждаещите се от хемодиализа на територията на общината.

Телефонът, на който гражданите могат да получават информация за пътната обстановка в общината е 6 20 63.