Община Омуртаг е партньор по Проект „Подкрепа за достоен живот” на Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”. Проектът се осъществява с финансовата покрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По проекта ще се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

Прочети целя материал...