Мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта стартира Министерството на физическото възпитание и спорта. Идеята  е да се обобщят мненията на повечето български граждани за отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт: www.anketa.mpes.government.bg