Кметът на Община Омуртаг, Неждет Шабан изпрати писмо  до протестиращите граждани на гр.Омуртаг, в което ги кани да присъстват и да вземат участие в дискусиите на тридесет и четвъртото заседание на ОбС-Омуртаг. То ще се проведе на 04.11.2013 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на Община Омуртаг. На това Заседание г-н Шабан ще докладва по двете точки от Дневния ред:

1. Информация относно създалата се кризисна ситуация, свързана с водоснабдяването на гр.Омуртаг.

2. Доклад относно обект „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино” – I-ви и II-ри етап.

 

С пълния текст на дневния ред и поканата може да се запознаете оттук.