С информацията за преценка на ОВОС можете да се запознаете оттук.