На работна среща бе обсъдено бъдещето на местната болница

На работна среща бе обсъдено бъдещето на местната болница

 

raw/uploads/aktualno/18-02/IMG_2244.jpg

На 16 февруари се проведе работна среща във връзка с представения проект на решение на Министерски съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България и по-специално относно промените, касаещи община Омуртаг и „Многопрофилната болница за активно лечение – Омуртаг“, ЕАД. Срещата, която се проведе в Заседателната зала на ОбС - Омуртаг бе организиранаот кмета инж. Ешреф Ешрефов поради риска, пред който е изправено лечебното заведение с предвиденото намаление на броя на леглата.

„Инициирах тази среща поради факта, че цялата омуртагска общественост, а смея да твърдя и не само омуртагска, но и жителите на съседни общини са силно обезпокоени от заплахата, която се носи в общественото пространство и се говори, че едва ли не Кметът, Общинският съвет и Общинска администрация ще са виновни при евентуално закриване на болницата. Моето желание е на тази среща днес, този въпрос да бъде изяснен“, каза градоначалникът.

На дискусията присъстваха представители на Българския лекарски съюз, Регионалната здравна инспекция, Областната администрация, Районната здравноосигурителна каса, общински съветници, лекари и медицински специалисти, представители на регионалните медии и граждани.

По време на срещата изпълнителният директор на болницата д-р Стилиян Григоровизрази притеснението си, че с намаляването на броя на леглата ще намалее и събираемостта на  приходи, а това ще доведе  до фалиране и закриване на здравното заведение.

Председателят на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз в Търговище д-р Панайот Арнаудов посочи, че е допусната съществена грешка, като при подаването на областната здравна карта болницата е записана като от първо ниво, а тя е от второ. Представителят на РЗИ д-р Райна Жейнова призна за грешката и заяви, че тя ще бъде поправена с писмо до министерството.

Присъстващите на срещата общински съветници призоваха институциите много бързо и всеки от своята компетенция да предприеме мерки, с които да се предотврати закриването на болницата.

По време на дебатите директорът на Районната здравноосигурителна каса Емил Стоянов увери присъстващите, че нямат повод за сериозно притеснение, и че ще се направи всичко необходимо за да няма неблагоприятни последици за МБАЛ – Омуртаг. Думите му бяха подкрепени от Областния управител на Търговище Светлин Бонев.

„Нямате основание за притеснение. Нямаме намерение да закриваме нито една болница в областта“, бяха думите му.

 raw/uploads/aktualno/18-02/IMG_2247.jpg

 raw/uploads/aktualno/18-02/IMG_2249.jpg

raw/uploads/aktualno/18-02/IMG_2250.jpg