Публично обсъждане на Такса битови отпадъци за 2017 г.

Публично обсъждане на Такса битови отпадъци за 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДАЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН РАЗМЕР ЗА ТБО ЗА 2017 Г.

28.11.2016