Ученици от 10а клас на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг с възстановка на реален съдебен процес

Ученици от 10а  клас на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг с възстановка на реален съдебен процес

       В една от залите на Районен съд гр.Омуртаг учениците от 10А  клас на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг и техният преподавател по български език и литература г- жа Галина Стоянова проведоха урок- съдебен процес по повестта „Шинел“ от Н. В. Гогол. Урокът се проведе в рамките на Деня на отворените врати на  Районен съд гр.Омуртаг. Любезните домакини в лицето на Председателя на Районен съд град Омуртаг- съдия Невяна Захариева и административния секретар- г- жа Марияна Василева откриха събитието и направиха  изложение за структурата и работата на съда във вид на мултимедийна презентация. Присъства и системният администратор г- н Кирил Кирилов. От Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг присъстваха инж. Генчо Генков- директор, г- жа Райна Борисова- ПДУД и учители.

 В симулативния съд учениците анализираха литературните факти от повестта и търсиха причината за смъртта на главния герой, чиновника Акакий Акакиевич. Следвайки хода на съдебно дело, прокурорите Хакан Ердинчов и Серхан Салиев,  защитата Аше Ефраимова и Фатме Аптулова разпитаха героите- свидетели, в резултат на което бе доказана моралната вреда на Високопоставеното лице и нападателите за трагичната съдба на малкия човек. Защитата пледира за справедливост и милосърдие, за равенство между хората, категорично осъди разделението на важни и незначителни хора. Съдът обяви Високопоставеното лице, проявило безразличие към жалбата на чиновника, за виновно и го наказа с обществено порицание и с полагане на физически труд в полза на града. Същата присъда беше произнесена и за двамата нападатели. Съдът осъди и руското общество от 19 век като нехуманно и настоя за зачитане на достойнството на всеки човек. Произнасянето на присъдата беше последвано от бурни аплодисменти в съдебната зала. За засилване на достоверността съдът беше облечен с тоги, изработени от учениците в часовете по учебна практика.

              Креативната форма на урока позволи учениците да разгърнат аналитичните си умения, а в подбора на фактите да открият ролята на детайла за постигане на основното идейно внушение. С безпристрастната си и категорична присъда учениците показаха гражданската си позиция, изразиха вярата си, че правото защитава нравствения ред в света.

raw/uploads/2016/pr25-04/DSCI4856.jpgraw/uploads/2016/pr25-04/DSCI4807.jpgraw/uploads/2016/pr25-04/DSCI4829.jpgraw/uploads/2016/pr25-04/DSCI4806.jpg