ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ

 

"Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрути".

29-03-2017 г.

Договор за услуга с Кавказ Бус ЕООД - 2017г.

Договор за услуга с Омуртаг транс ООД - 2017г.


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за 2016 г.

 

28-03-2018 г.

 

Договор за услуга с Кавказ Бус ЕООД - 2018г.

Договор за услуга с Омуртаг транс ООД - 2018г.

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за 2017 г.

 

29-03-2019 г.

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за 2018 г.

 

31.03.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ОМУРТАГ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЕЗПЛАТНИ И ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ТЯХ ПО ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА31032020

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ - ОМУРТАГ ТРАНС ООД

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ - КАВКАЗ БУС ЕООД


ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ОМУРТАГ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА БЕЗПЛАТНИ И ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ТЯХ ПО ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2020 г

 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОМУРТАГ ТРАНС 14.02.20-14.02.21

 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ- КАВКАЗ БУС ЕООД 07.02.20г.-07.02.21г.

30.03.2021 г.

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ- КАВКАЗ БУС ЕООД 08.02.21г.-08.02.22г.

 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОМУРТАГ ТРАНС 15.02.21-15.02.22

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОМУРТАГ ТРАНС 15.02.21-15.02.22

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОМУРТАГ ТРАНС 15.02.21-15.02.22

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОМУРТАГ ТРАНС 15.02.21-15.02.22

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОМУРТАГ ТРАНС 15.02.21-15.02.22

РАЗПИСАНИЕ 15.02.2021.

Отчет 2021 г.

17.03.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА31032020

17.03.2022 г.

Отчет за 2022 г.

за проведени от Община Омуртаг обществени поръчки за възлагане на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт и сключени договори за тях по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

 

Информация по чл. 71 от Наредбата за 2022 г.

 

Отчет за 2023 г.

за проведени от Община Омуртаг обществени поръчки за възлагане на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт и сключени договори за тях по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

21.03.2024 г.

 

 

Информация по чл. 71 от Наредбата за 2023 г.

28.03.2024 г.